Amplio 360

Veelgestelde vragen

Dienstverlening: het Werkvitaalpakket

Welke extra’s vallen onder het Werkvitaal Pakket ten op zicht van een gewoon abonnement bij een arbodienst?

Het Werkvitaal Pakket biedt ondermeer de volgende extra dienstverlening

  • Een P&O Adviesdesk voor al jouw vragen over personeelsmanagement
  • Amplio 360 Scan: hoe haal ik het beste uit mijn personeel
  • Toolbox met handige documenten en checklists voor de basis van uw personeelsmanagement
  • RI&E-Check “heb ik mijn Risico-inventarisatie (RI&E) op orde?”
  • De Werkvitaal Specialist die als het nodig is bij jou (op de werkvloer) actief is
Wat doet de Werkvitaal Specialist?

De Werkvitaal Specialist is een werkgeveradviseur en voor jou het eerste aanspreekpunt. En bij ziekteverzuim verzorgt hij / zij het (wettelijke) casemanagement. Bij deze adviseur kan jij ook met andere vragen dan ziekteverzuim terecht. Bijvoorbeeld wat te doen als jouw werknemer niet functioneert. Of hoe jij jouw werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar houdt. In opdracht van jou werkt de Werkvitaal Specialist samen met andere specialisten. Zoals de bedrijfsarts en de taakgedelegeerde van de arbodienst Amplio Arbo. Zodat de gelederen gesloten blijven en jij als werkgever verzekerd bent van een eigen verzuimadviseur.

Ben ik via het Werkvitaal Pakket aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst?

Ja, via onze eigen arbodienst Amplio Arbo (certificaatsnummer C583037). Door afname van het Werkvitaal Pakket voldoe je ook aan de eisen van het Wettelijke Basiscontract Arbodienstverlening.

Verandert er iets in de wijze waarop ik werknemers ziek of hersteld meld?

Nee, hierin verandert niets. Je blijft hiervoor de meldingen registreren in het meldportaal. Je kunt vanuit het meldportaal naar het verzekeringsportaal en ook naar ons verzuimportaal.

Inlogproblemen bij ons meldportaal?

Stuur een e-mail naar info@cvbinkomen.nl  

Verzuimbegeleiding: het arbeidsmedisch team

Wie nemen deel aan het arbeidsmedisch team?

Het arbeidsmedisch team bestaat uit de bedrijfsarts de Taakgedelegeerde, de arbeidspsycholoog, de arbeidsfysiotherapeut en het medisch secretariaat. De bedrijfsarts geeft inhoudelijk leiding aan dit team.

Komt de arbodienst gelijk in de eerste ziekteweek in actie?

Ja! De Taakgedelegeerde neemt met de werkgever de ziekmelding door en neemt daarna gelijk contact op met de zieke werknemer. Hierna overleggen de Taakgedelegeerde en de bedrijfsarts wat de volgende stap van de verzuimbegeleiding is.

Waarom wordt de werknemer niet eerst opgeroepen bij de bedrijfsarts?

In veel situaties is dat nog niet nodig en werkt het plannen van een consult bij de bedrijfsarts juist vertragend. De Taakgedelegeerde is veel beter bereikbaar, neemt zelf initiatief en handelt sneller. Uiteraard overlegt de Taakgedelegeerde met de bedrijfsarts over inhoudelijke zaken en neemt hierin geen beslissingen.

Heeft mijn zieke werknemer dan nog contact met de bedrijfsarts?

Ja! Zo gauw dat nodig is spreekt de zieke werknemer de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als het ziekteverzuim langer gaat duren of in bijzondere situaties als de professionele richtlijnen voor bedrijfsartsen dat voorschrijven.

Zijn de verzuimconsulten online, telefonisch of op locatie?

Veel consulten kunnen telefonisch of online plaats vinden. Voor de werknemer die ziek is dat vaak prettiger, omdat deze niet hoeft te reizen, en voor ons is het vaak efficiënter. Maar als dat nodig is, nodigen we zieke werknemers uit in onze locatie in het land. En in de regel zijn de consulten van de arbeidspsycholoog en de arbeidsfysiotherapeut altijd in een spreekuurlocatie.

Waarom zetten jullie een arbeidspsycholoog en -fysiotherapeut in?

Wij geloven er in dat medische (arbeid)specialisten het verschil kunnen maken en het advies van de bedrijfsarts kunnen versterken. Bijvoorbeeld een steigerbouwer die aangeeft boven zijn schouder niet te kunnen tillen kan prima door een arbeidsfysiotherapeut gezien worden. Deze fysiotherapeut geeft daarna zowel aan de werknemer als aan de bedrijfsarts een ondersteunend advies. Indien nodig ook voor een behandeling.

Telefoonnummer medisch secretariaat Arbo zuid /Amplio Arbo bereikbaar via 0492-205500