Contactformulier Advies Interventiespecialist

Contactformulier

Deze vragenlijst kun je als werkgever of als adviseur namens een bedrijf invullen. Kruis aan wat van toepassing is en geef zo concreet mogelijk aan welke situatie het betreft. Noem geen namen van werknemers (privacy) om wie het mogelijk gaat.

Voorbeeld 1: "Ik wil dat mijn werknemer bij ons blijft en gemotiveerd zijn werk doet, maar hij vindt het werk niet leuk, verzuimt vaak en dreigt af te haken."

Voorbeeld 2: "Ik wil dat mijn werknemer met rugklachten weer gezond aan de slag gaat. Volgens de bedrijfsarts moet hij zijn rug gaan training zodat hij weer sterker wordt."

Voorbeeld 3: "Ik wil de risico’s op uitval in ons bedrijf in kaart hebben zodat ik mijn maatregelen kan treffen, met mijn mensen afspraken kan maken en ziekteverzuim voorkom."

Contactgegevens

+31 (0) 854 017 060
info@eviservices.nl

Adres

EVI Services
Balie 7
4301 GZ Zierikzee