Arbeidsdeskundig 1e spooronderzoek

1.260,00

Prijs €1260.00

(exclusief reiskosten)

Volgens de bedrijfsarts kan jouw werknemer (mogelijk) niet meer re-integreren in zijn eigen functie. En nu? Onze arbeidsdeskundige biedt uitkomst. Hij onderzoekt in jouw bedrijf (het 1e spoor) of jouw werknemer andere mogelijkheden heeft. Dat kan met aanpassingen in de huidige functie zijn. Of een andere functie in jouw bedrijf. Als dat niet lukt, dan adviseert de arbeidsdeskundige een 2e spoortraject. Oftewel re-integratie gericht op werk bij een andere werkgever.

Heeft u een vraag? Bel gerust: +31 (0) 850 132 070
Of mail: info@amplio360.nl

Liever eerst een offerte?

Beschrijving

Volgens de bedrijfsarts kan jouw werknemer (mogelijk) niet meer re-integreren in zijn eigen functie. En nu? Onze arbeidsdeskundige biedt uitkomst. Hij onderzoekt in jouw bedrijf (het 1e spoor) of jouw werknemer andere mogelijkheden heeft. Dat kan met aanpassingen in de huidige functie zijn. Of een andere functie in jouw bedrijf. Als dat niet lukt, dan adviseert de arbeidsdeskundige een 2e spoortraject. Oftewel re-integratie gericht op werk bij een andere werkgever.

Werkwijze
Jij en jouw werknemer krijgen allebei een vragenlijst. Jullie geven afzonderlijk aan waar jullie mogelijkheden zien voor een werkhervatting. Hierna bezoekt de arbeidsdeskundige jouw bedrijf en de werkplek van de werknemer. Na een gesprek met jou en de werknemer geeft hij mondeling advies en legt dat daarna vast in een rapportage.

Deze rapportage maakt onderdeel uit van het wettelijke re-integratiedossier. Dat is het dossier dat je meestuurt naar UWV als jouw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt.

In het arbeidsdeskundig 1e spooronderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de re-integratiemogelijkheden in het eigen, aangepaste werk van jouw werknemer. Denk hierbij aan:

  • Aanpassingen van de werkplek zoals een ergonomische voorziening.
  • Aanpassen van de functie door bijvoorbeeld te zware taken te vervangen door lichtere taken.
  • Gedeeltelijke werkhervatting door bijvoorbeeld minder uren te werken.
  • Andere werktijden door bijvoorbeeld de werkuren over meer dagen te verdelen.

Als een aangepaste eigen functie voor jouw werknemer geen optie is, dan onderzoekt de arbeidsdeskundige of er ander werk in jouw bedrijf is. Werk dat niet te zwaar is en qua kennis en vakbekwaamheid een reële optie voor een re-integratie is. Zo nodig met bij- of omscholing. Als een re-integratie in jouw bedrijf niet haalbaar is of als de arbeidsdeskundige twijfelt, dan adviseert de arbeidsdeskundige een re-integratietraject gericht op een andere werkgever.

Resultaat
Een duidelijke rapportage met een klinkklare uitspraak

  • of jouw werknemer nog kan re-integreren in jouw bedrijf;
  • zo ja, wat daar voor nodig is;
  • of dat jouw werknemer gaat re-integreren bij een andere werkgever.

Zodat iedereen weet waar hij aan toe is en weer verder kan.

Let op!
Als jouw werknemer 1 jaar ziek is en jij hebt nog geen arbeidsdeskundig 1e spooronderzoek ingezet, dan moet je daarvoor een goede reden hebben. Als jij deze reden niet hebt, kan UWV bij een aanvraag voor een uitkering aan jou een sanctie uitdelen. Deze sanctie kan maximaal 1 jaarsalaris bedragen.

Tarief
Het tarief van het arbeidsdeskundige 1e spooronderzoek is exclusief de reistijd die maximaal 1 uur bedraagt (is heen en weer) en exclusief de kilometerkosten. De reistijd wordt als gewerkte tijd in rekening gebracht á € 140 per uur. De reiskosten worden in rekening gebracht (maximaal 150 km, heen en weer) á € 0,35 per verreden kilometer berekend vanaf de standplaats van de arbeidsdeskundige. De meerkosten voor reistijd en reiskosten zullen dus nooit meer dan maximaal € 192,50 bedragen.

Vraag een offerte aan

Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op.