Basiscontract Arbodienstverlening

130,00 / jaar

Als jouw mensen ziek zijn wil jij een arbodienst die dichtbij is en korte lijnen hanteert. Een arbodienst die voldoet aan de wettelijke voorschriften. Oplossingsgericht en jou en je (zieke) werknemer helpt om (verder) ziekteverzuim te voorkomen. De gecertificeerde arbodiensten die aan ons platform zijn verbonden zijn wettelijk erkend en bieden landelijke dekking maar zijn in de regio actief. Adviseurs die de taal van de ondernemer en de regio spreken en jouw bedrijf helpen  ziekteverzuim te minimaliseren. Zij denken in re-integratiemogelijkheden in plaats van beperkingen. En daar wordt iedereen beter van!

Tarief: € 130 per werknemer per jaar

Heeft u een vraag? Bel gerust: +31 (0) 850 132 070
Of mail: info@amplio360.nl

Liever eerst een offerte?

Beschrijving

Als jouw mensen ziek zijn wil jij een arbodienst die dichtbij is en korte lijnen hanteert. Een arbodienst die voldoet aan de wettelijke voorschriften. Oplossingsgericht en jou en je (zieke) werknemer helpt om (verder) ziekteverzuim te voorkomen. De gecertificeerde arbodiensten die aan ons platform zijn verbonden zijn wettelijk erkend en bieden landelijke dekking maar zijn in de regio actief. Adviseurs die de taal van de ondernemer en de regio spreken en jouw bedrijf helpen  ziekteverzuim te minimaliseren. Zij denken in re-integratiemogelijkheden in plaats van beperkingen. En daar wordt iedereen beter van!

Als jij je aansluit bij onze arbodienst en een verzuimabonnement afsluit, dan maken jij en je werknemers gebruik van de volgende dekking.

 • Wettelijke aansluiting (Arbowet art. 14) bij de gecertificeerde arbodienst Regiopoortwachters.nl of Vitaal Ondernemen (bij een verzuimverzekering van VLC&Partners)
 • Eén centraal aanspreekpunt voor alle verzuim- en re-intgratiezaken: de arbeidskundig casemanager
 • Gebruikmaking van de web based verzuimapplicatie:
  • ten behoeve van registratie ziek- en herstelmeldingen
  • voor periodieke verzuimoverzichten en -statistieken op bedrijfsniveau
  • het wijzigen van het arbeidsongeschiktheidspercentage
  • inhoudelijk raadplegen van rapportages van de deskundigen
  • opbouw van uw elektronische verzuim- en poortwachterdossier
 • Informatieoverdracht aan uw assurantietussenpersoon of (gevolmachtigde) verzekeraar, afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar of tussenpersoon en rekening houdende met de privacywetgeving
 • Signalering indicatie van vangnet- en zwangerschapsituaties (voor zover bekend en na toestemming van uw medewerker)
 • Signalering indicatie van aanpassing WIA en/of WAO uitkering
 • Signalering indicatie verhaalsrecht loon- en letselschade bij verzuim door schuld derde
 • Signalering samengesteld verzuim
 • Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan OR of de personeelsvertegenwoordiging
 • Doorgeven van beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum van Beroepsziekten
 • Telefonisch (voor)overleg met de werkgever n.a.v. een verzuimmelding
 • Verzuimdiagnose door arbeidskundig casemanager tussen de 4e en 7e verzuimdag
 • Spreekuur bedrijfsarts ten behoeve van de probleemanalyse (uiterlijk week 6)
 • Opstellen probleemanalyse en advies
 • Opstellen plan van aanpak (op locatie werkgever indien dat nodig is)
 • Periodieke vervolgspreekuren en -contacten van de bedrijfsarts tijdens de eerste 2 ziektejaren
 • Periodieke vervolgspreekuren en -contacten van de arbeidskundig casemanager tijdens de eerste 2 ziektejaren
 • Medische poortwachtertoets (ziektemaand 9)
 • Arbeidsdeskundige poortwachtertoets (ziektemaand 10)
 • Advies ten behoeve van de eerstejaarsevaluatie (maand 11)
 • Ondersteuning re-integratiedossier en opstellen re-integratieverslag (t.b.v. WIA-aanvraag)
 • Arbeidskundig advies eigen (aangepast) werk
 • Opstellen kosten- en batenanalyse t.b.v. inzet interventies en vergoedingen door verzekeraar
 • Advies ontslagaanvraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Het verzuimteam bestaat altijd uit een arbeidskundig casemanager (jouw vaste aanspreekpunt), een bedrijfsarts en vaak ook een re-integratieadviseur die de bedrijfsarts ondersteunt zodat jouw werknemer sneller geholpen wordt en jij eerder een re-integratieadvies ontvangt.

Mogelijk is dit voor jou interessant:

Vraag een offerte aan

Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op.