Verslavingszorg interventie

Op het gebied van verslavingsproblematiek bieden wij verschillende diensten aan:

 • Beleid
 • Interventie
 • Bij positieve test
 • Training van leidinggevenden 
 • Voorlichting van werknemers

Zie de beschrijving onderaan voor uitgebreide informatie.

 

Vraag uw offerte aan

Heeft u een vraag? Bel gerust: +31 (0) 850 132 070
Of mail: info@amplio360.nl

Liever eerst een offerte?

Beschrijving

Op het gebied van verslavingsproblematiek bieden wij verschillende diensten aan: 

Beleid

Samen met personeelszaken ontwikkelen we ADM-beleid (alcohol, drugs en medicijn) passend binnen het bestaande personeelsbeleid, rekening houdend met wetgeving en het juridische kader. Onze leverancier is specialist op dit gebied, zodat de kwaliteit van het te ontwikkelen beleid gewaarborgd is. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensverwerking – AVG), wordt u ook uitstekend geïnformeerd over de laatste juridische stand van zaken. 

Interventie

Mocht een werkgever een vermoeden hebben van gebruik, dan kunnen we assisteren bij gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel de werknemer zo snel mogelijk hulp te bieden en te laten integreren in het arbeidsproces.

Bij positieve test

Er wordt een interventiegesprek gevoerd met de betreffende werknemer. Tijdens dit gesprek beoordelen we de ernst van de situatie en stellen aan de hand hiervan een hulptraject voor. Tevens kunnen we verwijzen naar professionele hulpverleners. Er wordt samengewerkt met landelijk opererende (GGZ) hulpverleningsinstanties. Door samenwerking met deze partners zullen er geen wachttijden voor bedrijven zijn. 

Training van leidinggevenden 

Middels actieve training en kennisoverdracht op basis van ervaringsdeskundigheid. Een training levert o.a. kennis aangaande (vroeg)signaleren, gesprekstechnieken en procedures binnen de organisatie op. De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Middelen informatie
 • De verschillende fases van gebruik
 • (H)erkennen en (vroeg) signaleren
 • Procedures
 • Case-behandeling
 • Trainen van checklist bij vermoeden
 • Hulp (geven en krijgen)

 

Voorlichting van werknemers

Middels actieve voorlichting en kennisoverdracht op basis van ervaringsdeskundigheid. De voorlichting bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Voor- en nadelen van middelengebruik
 • Wat is verslaving, wat is problematisch gebruik en hoe herken je dit?
 • Een alcohol-, drugs- en medicijn vrije werkvloer
 • De regels en gevolgen van overtreding (procedures)
 • Hulp (geven en krijgen)

Vraag een offerte aan

Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op.