Vertrouwenspersoon

Vanaf € 2,00 per werknemer per maand

Pesten, intimidatie, agressie of discriminatie? Het komt op sommige werkvloeren voor. Wellicht zelfs zonder dat jij dat als werkgever door hebt. En als jouw werknemer om wat voor reden dan ook niet bij jou kan aankloppen, waar kan hij dan wel terecht?  Een vertrouwenspersoon is op dat moment het veilige aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat situaties niet verder uit de hand lopen. Zodat jij en jouw werknemer niet ‘met de scherven achterblijven’.

We verrekenen een abonnementstarief per werknemer per maand. Hierdoor maken jouw werknemers onbeperkt en anoniem gebruik van de vertrouwenspersoon. Bestel nu en vul het aantal werknemers in.

 

Vraag uw offerte aan

Heeft u een vraag? Bel gerust: +31 (0) 850 132 070
Of mail: info@amplio360.nl

Liever eerst een offerte?

Beschrijving

Pesten, intimidatie, agressie of discriminatie?
Het komt op sommige werkvloeren voor. Wellicht zelfs zonder dat jij dat als werkgever door hebt. En als jouw werknemer om wat voor reden dan ook niet bij jou kan aankloppen, waar kan hij dan wel terecht?  Een vertrouwenspersoon is op dat moment het veilige aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat situaties niet verder uit de hand lopen. Zodat jij en jouw werknemer niet ‘met de scherven achterblijven’. 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

  • Biedt eerste opvang, hulp en advies aan werknemers die ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersoon melden.
  • Bemiddelt tussen de klagende werknemer en de aangeklaagde.
  • Biedt ondersteuning en advies aan de werknemer hoe deze kan omgaan met intimiderend gedrag.
  • Bewaakt het juiste verloop van de afhandeling van de klacht en de gemaakte afspraken.

Werkwijze van de vertrouwenspersoon
De inzet van de vertrouwenspersoon kan op drie manieren.

  • De vertrouwenspersoon kan een advies geven, waarna de klager zijn probleem gaat oplossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenspersoon.
  • De vertrouwenspersoon kan het probleem voorleggen aan een persoon of afdeling (klachtencommissie of afdeling P&O bijvoorbeeld) die het probleem overpakt, waarbij de vertrouwenspersoon een eerste contact legt tussen de betreffende persoon of afdeling en de klager.
  • De vertrouwenspersoon kan tijdens de behandeling van de kwestie optreden als bemiddelaar.

Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds zijn bemoeienis bepalen in overleg en met instemming van de klager.  

Vertrouwelijkheid
Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersonen. De vraagstukken die aan de vertrouwenspersonen worden voorgelegd, zullen zij met de grootst mogelijke omzichtigheid behandelen. De vertrouwenspersonen zijn trouwens ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. En de klager dient steeds expliciete toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon stappen zet in de procedure.

Kwaliteit
Precaire zaken verdienen professionele behandeling. Om die reden zetten wij enkel onze gecertificeerde mediators in. Zij weten hoe om te gaan met vertrouwelijke zaken en kunnen goed luisteren en het proces naar een oplossing begeleiden.

Resultaat
De vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werkomgeving waar werknemers zichzelf kunnen zijn. En gaat het dan toch fout, dan helpt de vertrouwenspersoon om verdere escalatie te voorkomen.

Dekking abonnement
Door betaling van het abonnementstarief kan elke werknemer zoveel als deze dat nodig vindt gebruik maken van de vertrouwenspersoon voor:

  • De eerste opvang, hulp en advies aan individuele werknemers die ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersoon melden.
  • Verdere ondersteuning en advies aan de individuele werknemer hoe deze in de toekomst kan omgaan met intimiderend gedrag.

Het voordeel van het abonnement is dat deze dienstverlening voor alle werknemers is afgekocht en er geen afzonderlijke facturering per (anonieme) werknemer plaatsvindt. Zowel voor de werkgever als de werknemer een prettig en vertrouwed idee. Als de vertrouwenspersoon (met toestemming van de klager) contact met de werkgever, leidinggevende of HR moet opnemen, valt de dienstverlening buiten het abonnement en is de verrekening op basis van nacalculatie (gewerkte uren maal uurtarief á € 130 per uur). De vertrouwenspersoon werkt normaliter op afstand en communiceert via een beeldverbinding. Werkzaamheden op locatie van de werkgever vinden op offertebasis plaats.

Vraag een offerte aan

Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op.